©2014-2019, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
QUANG KHỞI

Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Lịch công tác